từ: Thông tin bắt buộc
Đến:
  • Hammer Zhou (Hunan Danhua E-commerial Co.,Ltd) Lân đăng nhập cuôi : 1 giờ 02 từ phút cách đây
Môn học:
Chủ thể của bạn phải có từ 10-255 ký tự!
Tin nhắn:
Thông điệp của bạn phải trong khoảng từ 20-3.000 nhân vật!
Điện thoại:
Giá   Thanh toán 
Ví dụ: 10.000/máy tính
Thông số kỹ thuật   Thông tin công ty   cung cấp Time